Waarom zonder is gezonder?

Bestrijdingsmiddelen en de afbraakproducten ervan komen terecht in het oppervlaktewater, de bodem en het grondwater. We moeten steeds meer moeite doen om ze eruit te zuiveren voor onze drinkwaterproductie. Dat is kostbaar.

Daarom willen wij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verder beperken. Want wat je niet in het milieu stopt hoef je er ook niet uit te halen. Daarbij hebben we hulp nodig van tuinders en overheidsinstellingen.

WaterwingebiedMetBord-640x450

Wat doet de overheid ?

Zonder is gezonder is een initiatief van de drinkwaterbedrijven, de Drentse waterschappen en gemeenten, IVN en de provincie Drenthe om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden voor nu en de toekomst. Deze overheidsinstanties gebruiken steeds minder chemische bestrijdingsmiddelen voor het onderhoud van hun terreinen, bermen en wegen. In plaats daarvan leggen ze bijvoorbeeld gesloten verhardingen aan en bestrijden ze onkruid met onkruidbrander, hete lucht, stoom en staalborstels.

Ook werkt de overheid samen met de landbouwsector om het bestrijdingsmiddelengebruik en de effecten ervan te verminderen. Bijvoorbeeld door spoelplaatsen aan te leggen voor spuitmachines en via inzamelacties voor bestrijdingsmiddelrestanten.

Wat kun jij doen?

Bij met bloemen

bestrijdingsmiddelen kunt u ook een mooie tuin aanleggen en onderhouden. Op deze website vind je de tips om dat te doen.

Zonder is gezonder, zowel voor het leefmilieu als voor onszelf.