Ons water in jouw klas


Het lesprogramma gaat over drinkwater, afvalwater en afvalwaterzuivering. De leerlingen werken aan oplossingen om het oppervlaktewater en het grondwater te beschermen. Dit water is namelijk de bron van ons drinkwater. Schoon water is niet vanzelfsprekend en van groot belang voor de toekomst.

Waterbewust

Water is overal om ons heen. Of het nu gaat om wonen, werken of recreëren. Of om gezondheid, voedsel, energie en transport. Al dat water vormt een kringloop: de watercyclus. Ons water in jouw klas maakt leerlingen ervan bewust dat hun leven en leefomgeving volledig is verbonden met water. Het programma biedt mogelijkheden voor aansluiting bij andere activiteiten, zoals excursies, gastlessen en rondleidingen. Ouders en familieleden worden, daar waar mogelijk, betrokken bij het project.

Samenwerken

IVN Noord (doorlinken naar webpagina) coördineert in Groningen en Drenthe scholennetwerken op het gebied van natuur- en milieueducatie. IVN ontwikkelde en beheert Ons water in jouw klas en instrueert leerkrachten. Door de samenwerking met  waterleidingbedrijven, gemeenten, provincies en waterschappen profiteren we van elkaars kennis.

Hoe werkt het?

  • De scholen krijgen een volledig aanbod
  • Een training met uitleg over het project en de opdrachten voor leerkrachten
  • Een kant-en-klaar pakket met materialen en opdrachten voor alle niveaus
  • Een usb-stick met allerlei aanvullende lessuggesties over water
  • De mogelijkheid voor een gastles of een excursie naar een gemeente, waterschap of waterleidingbedrijf.

Meer informatie

Meer weten over het lesprogramma Ons water in jouw klas? Je kunt contact opnemen met IVN Noord via 0592 - 37 17 40 of drenthe@ivn.nl.